ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

Provádíme například:

 • hloubení základů staveb, rodinných domů, jímek, inženýrských sítí atd.
 • terénní úpravy
 • příprava pro inženýrské sítě
 • zpevňování a úprava cest
 • čištění příkopů
 • nakládka zeminy a stavebních materiálů
 • odvoz suti
 • odvoz zeminy a stavebních materiálů
 • meliorace, rekultivace, svahování
 • hloubení koryt vodních toků
 • úpravy zahrad
 • úklidové práce

608 968 464

info@vykop.cz